Giá vàng ngày 11.10: Sau 2 ngày tăng vàng bắt đầu giảm trở lại