Giá vàng ngày 1.11: Vàng tăng trở lại, bất ổn trong thị trường