Giá vàng ngày 10.2: Sau nhiều ngày tăng vàng bắt đầu lục đục giảm giá