Giá vàng ngày 10.10: Vàng tiếp đà tăng mạnh trở lại