Giá vàng miếng SJC có đang quá đắt?

Giá vàng miếng SJC hiện đắt hơn giá vàng thế giới quy đổi hơn 2 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Giá vàng miếng SJC hiện đắt hơn giá vàng thế giới quy đổi hơn 2 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Giá vàng miếng SJC hiện đắt hơn giá vàng thế giới quy đổi hơn 2 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Lên top