Giá vàng liệu có "nổi sóng" tăng vọt đỉnh?

Giá vàng được dự báo có thể phá ngưỡng 2000 USD/ounce trong tương lai gần. Ảnh TL
Giá vàng được dự báo có thể phá ngưỡng 2000 USD/ounce trong tương lai gần. Ảnh TL
Giá vàng được dự báo có thể phá ngưỡng 2000 USD/ounce trong tương lai gần. Ảnh TL
Lên top