Giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới, xô đổ mốc 3 tháng

Giá vàng trong nước đạt mức tăng mạnh so với cuối tuần qua. Ảnh: H.N
Giá vàng trong nước đạt mức tăng mạnh so với cuối tuần qua. Ảnh: H.N
Giá vàng trong nước đạt mức tăng mạnh so với cuối tuần qua. Ảnh: H.N
Lên top