Giá vàng hôm nay 9.9: Áp lực tăng, vàng chuyển động khó lường