Giá vàng hôm nay 3.7: Mất niềm tin, mua bán ảm đạm