Giá vàng hôm nay 3.10: Vàng trở lại đà tăng, nhà đầu tư ồ ạt bán tháo

Giá vàng hôm nay 3.9: Vàng trở lại đà tăng, nhà đầu tư ồ ạt bán tháo
Giá vàng hôm nay 3.9: Vàng trở lại đà tăng, nhà đầu tư ồ ạt bán tháo
Giá vàng hôm nay 3.9: Vàng trở lại đà tăng, nhà đầu tư ồ ạt bán tháo
Lên top