Giá vàng hôm nay 30.6: Vàng thoát đáy, quay đầu phục hồi