Giá vàng hôm nay 21.10: SJC giảm, giá vàng tuần này tăng liên tiếp

Giá vàng hôm nay 21.10: SJC giảm, giá vàng tuần này tăng liên tiếp
Giá vàng hôm nay 21.10: SJC giảm, giá vàng tuần này tăng liên tiếp
Giá vàng hôm nay 21.10: SJC giảm, giá vàng tuần này tăng liên tiếp
Lên top