Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giá vàng hôm nay 13.9: "Lình xình" quanh vùng thấp ở mức đáy 1 tuần