Giá vàng hôm nay 11.9: USD tăng nhanh, vàng giảm sức cầu

Giá vàng hôm nay 11.9: USD tăng nhanh, vàng giảm sức cầu
Giá vàng hôm nay 11.9: USD tăng nhanh, vàng giảm sức cầu