Giá vàng duy trì đà tăng ngày thứ 3 liên tiếp

Đồng USD suy yếu cũng là một yếu tố hỗ trợ giá vàng đi lên. Ảnh: Kitco
Đồng USD suy yếu cũng là một yếu tố hỗ trợ giá vàng đi lên. Ảnh: Kitco
Đồng USD suy yếu cũng là một yếu tố hỗ trợ giá vàng đi lên. Ảnh: Kitco
Lên top