Giá vàng dự báo tăng phi mã, tạo đỉnh mới hơn 2.000 USD trong năm nay

Giá vàng dự báo tăng mạnh, tạo đỉnh mới hơn 2.000 USD trong năm. Ảnh: Bloomberg.
Giá vàng dự báo tăng mạnh, tạo đỉnh mới hơn 2.000 USD trong năm. Ảnh: Bloomberg.
Giá vàng dự báo tăng mạnh, tạo đỉnh mới hơn 2.000 USD trong năm. Ảnh: Bloomberg.
Lên top