Giá vàng có cơ hội bứt phá sau cú sập “trời giáng” trước đó

Các nhà đầu tư đặt kì vọng vào đà tăng của kim loại quý trong năm 2021. Ảnh TL
Các nhà đầu tư đặt kì vọng vào đà tăng của kim loại quý trong năm 2021. Ảnh TL
Các nhà đầu tư đặt kì vọng vào đà tăng của kim loại quý trong năm 2021. Ảnh TL
Lên top