Giá vàng chìm sâu ngày thứ 3 liên tiếp

Giá vàng miếng SJC đang tiếp tục lùi sâu dưới vùng giá 56 triệu đồng/lượng. Ảnh: H.N
Giá vàng miếng SJC đang tiếp tục lùi sâu dưới vùng giá 56 triệu đồng/lượng. Ảnh: H.N
Giá vàng miếng SJC đang tiếp tục lùi sâu dưới vùng giá 56 triệu đồng/lượng. Ảnh: H.N
Lên top