Giá vàng bị thổi bay hơn 1 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng miếng SJC chỉ giảm nhẹ so với mức giảm trên thị trường thế giới. Ảnh: H.N
Giá vàng miếng SJC chỉ giảm nhẹ so với mức giảm trên thị trường thế giới. Ảnh: H.N
Giá vàng miếng SJC chỉ giảm nhẹ so với mức giảm trên thị trường thế giới. Ảnh: H.N
Lên top