Giá vàng bất ngờ tăng hơn 1 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng miếng SJC chiều nay bất ngờ tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Giá vàng miếng SJC chiều nay bất ngờ tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Giá vàng miếng SJC chiều nay bất ngờ tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Lên top