Giá vải thiều giảm từng ngày, sức mua chậm

Tuần lễ vải thiều được tổ chức hàng năm nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho loại quả quý nhưng chưa được đầu tư chế biến đúng mức này. Ảnh minh họa: Thanh Tâm-Phạm Tiệp
Tuần lễ vải thiều được tổ chức hàng năm nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho loại quả quý nhưng chưa được đầu tư chế biến đúng mức này. Ảnh minh họa: Thanh Tâm-Phạm Tiệp
Tuần lễ vải thiều được tổ chức hàng năm nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho loại quả quý nhưng chưa được đầu tư chế biến đúng mức này. Ảnh minh họa: Thanh Tâm-Phạm Tiệp
Lên top