Giá USD vút cao, tỉ giá trung tâm bất ngờ tăng vọt, giá vàng lình xình

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD tại ngân hàng trong nước bật cao trái ngược với giá USD thế giới. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD tại ngân hàng trong nước bật cao trái ngược với giá USD thế giới. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD tại ngân hàng trong nước bật cao trái ngược với giá USD thế giới. Ảnh: TL
Lên top