Giá USD tăng không ngừng, giá vàng vượt đáy thành công

Tỉ giá ngoại tệ 4.10: giá USD và giá vàng tăng. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 4.10: giá USD và giá vàng tăng. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 4.10: giá USD và giá vàng tăng. Ảnh TL
Lên top