Giá USD sụt sâu sau khi Fed phát thông điệp mới, giá vàng bất ngờ nhảy vọt

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD rớt, giá vàng nhảy vọt. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD rớt, giá vàng nhảy vọt. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD rớt, giá vàng nhảy vọt. Ảnh: TL
Lên top