Giá USD sụt đáy 1 tháng khi áp lực chốt lời tăng, giá vàng bất ngờ tăng

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay (6.9): Giá USD sụt sâu và giá vàng tăng vọt. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay (6.9): Giá USD sụt sâu và giá vàng tăng vọt. Ảnh: TL
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay (6.9): Giá USD sụt sâu và giá vàng tăng vọt. Ảnh: TL
Lên top