Giá USD neo chót vót đỉnh 4 tháng, lực mua mạnh làm giá vàng phục hồi

Tỷ giá ngoại tệ 14.8: Giá USD tăng mạnh áp sát đỉnh 4 tháng. Ảnh: TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.8: Giá USD tăng mạnh áp sát đỉnh 4 tháng. Ảnh: TL
Tỷ giá ngoại tệ 14.8: Giá USD tăng mạnh áp sát đỉnh 4 tháng. Ảnh: TL
Lên top