Giá USD chót vót trên đỉnh, tâm lý lo ngại đẩy giá vàng đổ dốc

Tỷ giá ngoại tệ 21.8: giá USD tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 21.8: giá USD tăng mạnh. Ảnh TL
Tỷ giá ngoại tệ 21.8: giá USD tăng mạnh. Ảnh TL
Lên top