Giá USD "chót vót" trên đỉnh, giá vàng chịu áp lực trước bán tháo mới

Tỉ giá ngoại tệ 20.9: giá USD tăng vọt đỉnh 3 tuần và giá vàng chịu áp lực bán lớn. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 20.9: giá USD tăng vọt đỉnh 3 tuần và giá vàng chịu áp lực bán lớn. Ảnh TL
Tỉ giá ngoại tệ 20.9: giá USD tăng vọt đỉnh 3 tuần và giá vàng chịu áp lực bán lớn. Ảnh TL
Lên top