Giá USD áp sát đỉnh 16 tháng, giá vàng sụt sâu, nhà đầu tư lỗ tiền triệu

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD tăng mạnh, áp sát đỉnh 16 tháng. Ảnh TTXVN
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD tăng mạnh, áp sát đỉnh 16 tháng. Ảnh TTXVN
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD tăng mạnh, áp sát đỉnh 16 tháng. Ảnh TTXVN
Lên top