Giá trị xuất khẩu, tiêu dùng từ mủ và gỗ caosu tăng mạnh

Caosu cung cấp nguồn nguyên liệu mủ và gỗ phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Ảnh: Hương Quỳnh
Caosu cung cấp nguồn nguyên liệu mủ và gỗ phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Ảnh: Hương Quỳnh
Caosu cung cấp nguồn nguyên liệu mủ và gỗ phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Ảnh: Hương Quỳnh
Lên top