Giá trị xuất khẩu rau củ quả của Việt Nam đã vượt qua lúa gạo và dầu khí

Thủ tướng chứng kiến và chúc mừng các doanh nghiệp đã ký bản ghi nhớ liên kết với tỉnh Đồng Tháp trị giá gần 1 tỷ USD.
Thủ tướng chứng kiến và chúc mừng các doanh nghiệp đã ký bản ghi nhớ liên kết với tỉnh Đồng Tháp trị giá gần 1 tỷ USD.
Thủ tướng chứng kiến và chúc mừng các doanh nghiệp đã ký bản ghi nhớ liên kết với tỉnh Đồng Tháp trị giá gần 1 tỷ USD.
Lên top