Giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 8.2019 tăng 16%

Đối với thị trường Châu Âu (EU), mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu chủ yếu là đồ gỗ nội thất. Ảnh: KH.V
Đối với thị trường Châu Âu (EU), mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu chủ yếu là đồ gỗ nội thất. Ảnh: KH.V
Đối với thị trường Châu Âu (EU), mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu chủ yếu là đồ gỗ nội thất. Ảnh: KH.V
Lên top