Giá trị xuất khẩu cá tra bất ngờ đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Xuất khẩu cá tra đạt mức 2,2 tỉ USD năm 2018. Ảnh: PV
Xuất khẩu cá tra đạt mức 2,2 tỉ USD năm 2018. Ảnh: PV
Xuất khẩu cá tra đạt mức 2,2 tỉ USD năm 2018. Ảnh: PV
Lên top