Giá trị kim ngạch xuất khẩu bật tăng sau hơn 2 tháng thực thi EVFTA

Lễ công bố xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang EU theo EVFTA. Ảnh: Kỳ Quan
Lễ công bố xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang EU theo EVFTA. Ảnh: Kỳ Quan
Lễ công bố xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang EU theo EVFTA. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top