Giá tiền ảo 7.7: Bitcoin rơi sát mốc 11.000$, có phải giá tốt để mua gom?

Giá tiền ảo hôm nay (7.7): Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash và các đồng tiền trong Top 10 ngập trong sắc đỏ. Ảnh BTC
Giá tiền ảo hôm nay (7.7): Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash và các đồng tiền trong Top 10 ngập trong sắc đỏ. Ảnh BTC
Giá tiền ảo hôm nay (7.7): Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash và các đồng tiền trong Top 10 ngập trong sắc đỏ. Ảnh BTC
Lên top