Giá tiền ảo 5.7: Bitcoin lại rơi, nhà đầu tư “khóc ròng”

Giá tiền ảo hôm nay (5.7): Bitcoin, Ethereum, Ripple và các đồng tiền trong Top 10 quay đầu giảm điểm. Ảnh BTC
Giá tiền ảo hôm nay (5.7): Bitcoin, Ethereum, Ripple và các đồng tiền trong Top 10 quay đầu giảm điểm. Ảnh BTC
Giá tiền ảo hôm nay (5.7): Bitcoin, Ethereum, Ripple và các đồng tiền trong Top 10 quay đầu giảm điểm. Ảnh BTC
Lên top