Giá tiền ảo 2.7: Nhà đầu tư điên đầu vì Bitcoin lao dốc quá mạnh

Giá tiền ảo hôm nay (2.7): Bitcoin, Ethereum, Ripple và các đồng tiền trong Top 10 lao dốc mạnh. Ảnh BTC
Giá tiền ảo hôm nay (2.7): Bitcoin, Ethereum, Ripple và các đồng tiền trong Top 10 lao dốc mạnh. Ảnh BTC
Giá tiền ảo hôm nay (2.7): Bitcoin, Ethereum, Ripple và các đồng tiền trong Top 10 lao dốc mạnh. Ảnh BTC
Lên top