Giá thuốc bảo vệ thực vật tăng mạnh - Nông dân vùng ĐBSCL gặp khó

Phun thuốc BVTV trên đồng lúa. Ảnh: LT
Phun thuốc BVTV trên đồng lúa. Ảnh: LT
Phun thuốc BVTV trên đồng lúa. Ảnh: LT
Lên top