Giá thuê container tăng bất thường - có tình trạng “té nước theo mưa”?

Giá thuê container tăng cao làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa, nông sản Việt Nam. Ảnh: MC
Giá thuê container tăng cao làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa, nông sản Việt Nam. Ảnh: MC
Giá thuê container tăng cao làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa, nông sản Việt Nam. Ảnh: MC
Lên top