Giá thức ăn chăn nuôi có thể lập đỉnh mới trong tháng cuối năm

Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao ảnh hưởng đến chăn nuôi trong nước. Ảnh: Kim Anh
Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao ảnh hưởng đến chăn nuôi trong nước. Ảnh: Kim Anh
Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao ảnh hưởng đến chăn nuôi trong nước. Ảnh: Kim Anh
Lên top