Giá thịt lợn, thực phẩm tăng đẩy CPI 4 tháng đầu năm tăng 4,9%

Thịt lợn là một trong những mặt hàng tăng giá đẩy CPI 4 tháng năm 2020 tăng. Ảnh: Kh.V
Thịt lợn là một trong những mặt hàng tăng giá đẩy CPI 4 tháng năm 2020 tăng. Ảnh: Kh.V
Thịt lợn là một trong những mặt hàng tăng giá đẩy CPI 4 tháng năm 2020 tăng. Ảnh: Kh.V
Lên top