Giá thịt lợn tại chợ giảm chưa tương xứng với mức giảm giá lợn hơi

Giá thịt lợn tại chợ giảm 10.000 đồng/kg, nhưng sức mua vẫn chậm. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn tại chợ giảm 10.000 đồng/kg, nhưng sức mua vẫn chậm. Ảnh: Kh.V
Giá thịt lợn tại chợ giảm 10.000 đồng/kg, nhưng sức mua vẫn chậm. Ảnh: Kh.V
Lên top