Giá thịt lợn "lao dốc" chỉ bằng 2/3 tháng trước, về mức 120.000 đồng/kg

Lên top