Giá thịt lợn không tăng dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, giá thịt lợn không biến động tăng do tâm lý người dân ổn định. Ảnh: Vũ Long
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, giá thịt lợn không biến động tăng do tâm lý người dân ổn định. Ảnh: Vũ Long
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, giá thịt lợn không biến động tăng do tâm lý người dân ổn định. Ảnh: Vũ Long
Lên top