Giá thịt lợn khó giảm bởi nguồn cung đang rất thiếu, việc tái đàn khó khăn

Giá thịt lợn không giảm do nguồn cung giảm mạnh, việc chăn nuôi, tái đàn lợn khó khăn do dịch tả lợn Châu Phi tái phát. Ảnh: Khánh Vũ
Giá thịt lợn không giảm do nguồn cung giảm mạnh, việc chăn nuôi, tái đàn lợn khó khăn do dịch tả lợn Châu Phi tái phát. Ảnh: Khánh Vũ
Giá thịt lợn không giảm do nguồn cung giảm mạnh, việc chăn nuôi, tái đàn lợn khó khăn do dịch tả lợn Châu Phi tái phát. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top