Giá thịt lợn giảm nhẹ, người tiêu dùng vẫn phải dè dặt

Người tiêu dùng chọn mua thịt lợn tại chợ dân sinh.
Người tiêu dùng chọn mua thịt lợn tại chợ dân sinh.
Người tiêu dùng chọn mua thịt lợn tại chợ dân sinh.
Lên top