Giá thịt lợn đầu mối tăng nóng, tiểu thương khốn khổ vì ế ẩm, lỗ vốn

Lên top