Giá thanh long trái vụ lại lao dốc

Nhiều hộ dân trồng thanh long tại tỉnh Bình Thuận chong đèn compact để kích thích cho thanh long ra hoa trái vụ - Ảnh: Đình Hoàng.
Nhiều hộ dân trồng thanh long tại tỉnh Bình Thuận chong đèn compact để kích thích cho thanh long ra hoa trái vụ - Ảnh: Đình Hoàng.
Nhiều hộ dân trồng thanh long tại tỉnh Bình Thuận chong đèn compact để kích thích cho thanh long ra hoa trái vụ - Ảnh: Đình Hoàng.
Lên top