Giá than "phi mã", điện than còn đắt hơn năng lượng tái tạo hưởng giá FIT

Lên top