Giá tăng, xuất khẩu gạo vẫn trầm lắng do ảnh hưởng của COVID-19

Xuất khẩu gạo vẫn trầm lắng dù giá gạo xuất khẩu đã vượt qua ngưỡng 400 USD/tấn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Xuất khẩu gạo vẫn trầm lắng dù giá gạo xuất khẩu đã vượt qua ngưỡng 400 USD/tấn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Xuất khẩu gạo vẫn trầm lắng dù giá gạo xuất khẩu đã vượt qua ngưỡng 400 USD/tấn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top